S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 11 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 6 Kč
naše cena 99 Kč

Účastníme se a podporujeme:

 

 

 

 

 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu

Vítáme Vás v e-shopu www.sedamys.com !

Zboží, které Vám nabízíme, je v souladu s normami a předpisy platnými v ČR. V našem e-shopu nabízíme zboží nové, kategorie outlet (nové značkové zboží, často koncovky kolekcí, může postrádat visačku). Vyjímečně se stane, že se u zboží kategorie outlet objeví drobná vada, tato skutečnost je vždy uvedena v popisu zboží. Většina sortimentu je kusová, proto u vámi vyhlédnutého oblečení nemusí být k dispozici vaše velikost.  Zboží, které nabízíme je v převážné většině dováženo ze zemí EU (pokud zboží nepochází z EU, je země původu uvedena v popisu zboží).

Prodávající

Tomasz Sliwka
Mendlova 1543
59231 Nové Město na Moravě
IČ: 88589102

Nejsme plátci DPH

 

Registrace - uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Objednávka

Vzhledem ke skutečnosti, že nabízené zboží prodáváme a vystavujeme v našich kamenných obchodech, zboží nemusí být zabaleno v originálním obalu. Vyjímečně se může stát, že objednané zboží nebude dostupné. O této skutečnosti bude kupující vždy informován.
Objednávka je považována za závaznou po uskutečnění objednávky v našem objednávkovém systému a po potvrzení přijetí objednávky na Vámi uvedený e-mail !

Ceny

Uvedená cena zboží v Kč je vždy platná a závazná v moment uskutečnění objednávky.

Platba za zboží

Uskutečňuje se:
1) bankovním převodem na naše konto: 2609042103/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, abychom mohli lépe identifikovat platbu.
Při platbě bezhotovostním převodem je zákazník povinen vyčkat na potvrzení objednávky, které obdrží e-mailem a teprve poté provést platbu.
Platba musí být provedena max. do 7 dní od objednávky zboží!!!! Po uplynutí této lhůty objednávku stornujeme.
2) dobírkou v hotovosti při převzetí zboží

Nevyzvednutí zásilky na dobírku

V případě, že si zákazník nepřevezme bez udání důvodu zásilku nebo zásilku bez udání důvodu odmítne přijmout, má prodejce právo požadovat náhradu poštovného, které musí být v takovém případě uhrazeno do 7 dnů na účet: 2609042103/0800. V případě neuhrazení stanovené částky bude pohledávka předána právnímu zástupci k vymáhání. Těmto zákazníkům máme právo odmítnout poslat další objednávky bez platby předem.
V případě jakýchkoli potíží s platbou nás neváhejte kontaktovat.
 

Záruka

Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
Záruční doba na nové zboží se řídí dle platných přepisů ČR. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
- Na zboží typu outlet s drobnou vadou, která je vždy uvedena v popisu zboží, se nevztahuje záruka.
- Na zboží second-hand se nevztahuje záruka.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Reklamac

Reklamace zboží

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem sedamys.obchod@gmail.com nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ KE STAŽENÍ:


Odstoupení od smlouvy / vrácení zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího.
Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že se podstatně změnila cena zboží, popř. objednané zboží není dlouhodobě dostupné, zákazník nedodržel tyto Obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal zboží.  O zrušení objednávky ze strany prodejce  je prodejce povinen o této skutečnosti informovat zákazníka

případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu s visačkami. Pokud se zákazník rozhodne zboží vrátit bez udání důvodu, hradí náklady na poštovné spojené se zasláním.

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ KE STAŽENÍ:


Podmínka vrácení peněz za zboží

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, neonošené, musí být včetně originální visačky, kompletní a nejlépe s kopií dokladu o koupi.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží. Zásilka zaslaná po tomto termínu NEBUDE PŘIJATA.
Jsou vráceny peníze za zboží. Peníze za poštovné, které bylo námi uhrazeno směrem k zákazníkovi, nevracíme. Šedá myš e-shop si vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s vyřízením vrácení zboží.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.  Pokud účet nemáte, lze domluvit i alternativní způsob. V případě vracení částky za zboží složenkou na účet či na adresu je z této částky odečten poplatek za poštovné.

Výměna zboží

V případě, že zákazník požaduje výměnu zboží (např. z důvodu nesprávně zvolené velikosti oblečení), je povinen to prodávajícímu nejprve oznámit a zboží k výměně odeslat do 14-ti dnů ode dne, kdy zboží obdržel. Zásilka zaslaná po tomto termínu NEBUDE PŘIJATA. Pokud se zákazník rozhodne zboží zaslat k výměně, pak hradí poštovné zásilky k nám a poštovné zásilky s vyměněným zbožím od nás. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí Šedá myš e-shop poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi bankovním převodem. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí Šedá myš e-shop.

UPOZORNĚNÍ!

Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Šedá myš e-shop si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

Ochrana osobních dat

Registrací nebo realizací objednávky přes webové stránky www.sedamys.com nebo jejich podstrany dávám firmě Šedá myš boutigue, Tomasz Sliwka, se sídlem Mendlova 1543, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 88589102 (dále jen Šedá myš) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním mých osobních údajů za účelem nabízení obchodů a služeb, dále ve smyslu zákona 480/2004 Sb. souhlasím se zasíláním novinek a obchodních sdělení e-mailem, a také za účelem průzkumu trhu, a to do doby, než bude souhlas písemně odvolán. Zároveň vyjadřuji souhlas s tím, aby tyto moje osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených společností Šedá myš. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Pokud máte připomínky, pište nám, pokud jste s našimi službami spokojeni, řekněte to dál.

Děkujeme za Váš nákup!

 
NTg2Z